Letošní ročník Národního setkání hudebních souborů seniorů se uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022 v Praze.

Účinkující a posluchači se mohou těšit na nabitý program plný nejen hudby.

O setkání se můžete dočíst také na webu České sbory.cz.

Program setkání:

 

Pátek 30. září 2022 – sál Hlaholu

 

Streamovanou odbornou diskusi můžete zhlédnout zde (lze i zpětně)

 

18:00 Streamovaná diskuse k tématům, která se vážou k seniorským sborům a obecně k aktivnímu životu ve stáří a bezvěké společnosti – povede ji moderátor Jan Flemr a vystoupí čtyři odborníci věnující se tematice seniorského sborového zpěvu:

  • pan Michal Nedělka, děkan Pedagogické fakulty UK
  • paní Zdena Součková, sbormistryně Pueri Gaudentes, Pěvecký klub seniorů Retro (Praha)
  • pan Roman Michálek, předseda Unie českých pěveckých sborů
  • paní Lucie Valentová, sbormistryně a vedoucí sekce UČPS pro seniorské sbory

19:00 Zahajovací koncert – pořad živých vystoupení a hudebních video nahrávek pěveckých souborů

Sobota 1. října 2022 – Slovanský ostrov, sál Hlaholu (Masarykovo nábř. 248/16, Praha 1)

13:00 Setkání na Slovanském ostrově – představení jednotlivých sborů a společný zpěv

16:00 Velký koncert – závěrečné vystoupení seniorských sborů

 

Na akci vystoupí seniorská hudební uskupení z celé České republiky:

Academic senior Špalíček (Cheb)

Dobrovan (pěvecký sbor města Dobrovice, z.s.)

Jirkovské seniorky (Jirkov)

Krnovský dámský sbor LEGATO (Krnov)

Pěvecký klub seniorů Retro (Praha)

Pěvecký soubor Dolinka (Havlíčkův Brod)

Pražský pěvecký sbor Smetana

Sbor Elpida (Praha)

Smíšený pěvecký sbor Uničov

Seniorský pěvecký sbor Matylda a Tylda (Liberec)

Veselí zpěváci (Remedium Praha)


 

Projekt je realizován s finanční podporou Nadace Český hudební fond, Ministerstva kultury, Nadace život umělce a Městské části Praha 1.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 1. místostarosty Městské části Praha 1 Petra Burgra, předsedy Výboru pro kulturní výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Jana Wolfa, děkana Pedagogické fakulty UK prof. PeadDr. Michala Nedělky, Dr. a sbormistra a pedagoga prof. PeadDr. Jiřího Koláře. 

                              


Záštity:

                          


Mediální spolupráce: