Poslání, hodnoty a cíle

Jaké jsou poslání, hodnoty a cíle UČPS pro oblast seniorských sborů?

Čeho chceme dosáhnout?

 

  • Umožnit zpěvákům v seniorském věku, aby se co nejdelší čas mohli věnovat sborovému zpívání ve své „sborové komunitě“ – tzn. nikdy vlastně se sborovým zpěvem nepřestat, pokud se k tomu člověk sám nerozhodne.

  • Postupně směřovat a rozšiřovat vnímání sborového publika, jak neprofesionálního, tak zejména hudebně odborného, aby vnímalo zpěv i v seniorském věku, jako přirozený hudební projev, při němž je podstatné, co zpěv přináší samotným zpěvákům a jejich posluchačům. V seniorském věku, v závislosti na věku a zdravotním stavu, se postupně méně důležitým stává, jak zpěv zní a to zejména z pohledu odborně profesních požadavků směrem k interpretaci zpívaných skladeb (např. intonační čistota, délka zazpívané dechové fráze, apod.).

  • Přirozeně společnou činností – sborovým zpíváním, setkáváním, vystupováním, propojovat věkově různé sborové kategorie tak, aby se právě sborové generace potkávaly, poznávaly, a hledaly, co mají, i přes určité rozdílnosti, společného – nejde o to hledat a porovnávat, kdo je nejlepší (s postupem věku se mění naše hodnoty a ke spokojenosti potřebujeme něco jiného, než „úspěch“ a zaměření na „výkon“) – tzn. neporovnávat neporovnatelné, ale vnímat sborový zpěv jako způsob, jak obohatit a zkrášlit vlastní život i život druhých lidí.

  • Vytvořit pro sbormistry a umělecké vedoucí sborů vhodné podmínky pro jejich práci – podporovat sbormistry, vedoucí sborů tak, aby chtěli ve své práci se seniorskými zpěváky pokračovat (např. pořádáním vzdělávacích seminářů, setkání, která se budou věnovat tématu práce se seniorským sborem a představí tuto práci v širších souvislostech).

  • Chápat a vnímat práci se zpěváky v seniorském věku jako nikdy nekončící proces rozvíjení lidské osobnosti (kde jde již o více aspektů, než pouze o kvalitu zpěvu a výsledný zvuk sboru, ale samotný zpěv a činnosti s ním spojené mohou pozitivně ovlivnit kvalitu prožívání lidského života), učení a vzdělávání se ve sboru – podstatné je to, co se odehrává teď a tady, nikoliv to, zda se nám podaří dojít k vysněnému cíli – např. v provedení nějaké konkrétní skladby.