Odkaz na přenosy

ON-LINE přenosy z III. Národního setkání hudebních souborů seniorů Přenosy můžete sledovat na odkazu: http://bit.ly/youtube-ceskesbory pátek 2. října 2020 – 18.00 hodin moderovaná diskuze k tématům spjatých (nejen) se seniorskými sbory, ale i s aktuálním děním...

Pomozte nám vyplněním dotazníku

Pomozte nám zmapovat situaci seniorských sborů v ČR. Unie českých pěveckých sborů by ráda podpořila aktivity seniorských sborů a přispěla tak k jejich rozvoji. Rozhodli jsme se proto nejprve zmapovat současnou situaci prostřednictvím dotazníkového šetření. Pomozte...