III. národní setkání hudebních souborů seniorů připravujeme nově v on-line prostředí!

Vážení a milí příznivci sborového zpěvu seniorů,

máme pro vás nové informace o chystaném III. Národním setkání hudebních souborů seniorů, které, jak věříme, nakonec proběhne v původně plánovaném termínu – 2. a 3. října 2020. Vzhledem k nynější situaci (začátek září 2020) jsme opět dospěli k nutnosti úprav v připravované akci. Důvodem změn je zhoršující se epidemiologické situace v hlavním městě Praze, kde se setkání mělo konat a měly se ho fyzicky účastnit nejen pražské sbory, ale i sbory mimopražské. UČPS jako hlavní organizátor určitě chce co nejvíce omezit případná zdravotní rizika pro zpěváky seniorského zpěvu v souvislosti s onemocněním Covid 19, a proto jsme se rozhodli upravit celou akci následovně a zachovat tak co nejvíce bezpečí pro zúčastněné zpěváky a při tom celé setkání zcela nezrušit, neboť přihlášené sbory se na setkání těšily i připravovaly.

V pátek 2. října 2020 proběhne cca hodinová moderovaná diskuze, kterou bude možno sledovat živě v on-line prostředí. Tohoto pořadu se účastní odborníci, kteří se věnují seniorskému sborovému zpěvu – účast přislíbila paní sbormistryně Zdeňka Součková (Gaudium Praha, Pueri Gaudentes, Pěvecký klub seniorů Retro), přítomen bude zástupce UČPS, odborník z oblasti sociální práce věnující se seniorům a další. Diskuzi bude od 18.00 hodin. Další aktuální informace a odkaz ke sledování pořadu najdete v průběhu září na webových stránkách: www.seniorskesbory.cz

V sobotu 3. října plánujeme uskutečnit III. Národní setkání hudebních souborů seniorů také v on-line prostředí. Setkání proběhne formou přímých vstupů z vystoupení pražských sborů, které budou prostřídány před natočenými zdravicemi a nahrávkami vystoupení dalších seniorských mimopražských sborů. Začátek sobotního streamovaného setkání bude od 16.00 hodin. Odkaz ke sledování najdete opět během měsíce září na stránkách: www.seniorskesbory.cz

Jsme si vědomi toho, že osobní setkání, společný zpěv ve sboru a poslech na živo žádné technologie nenahradí, ale lépe se setkat na dálku, než vůbec. Těšíme se na setkání s vámi nově v on-line prostředí. Připojte se k nám, abychom mohli radost ze sborového zpívání sdílet i v této době společně.

Lucie Valentová