Plakát ke stažení

Fotografie

V sobotu 12. října 2019 se v Praze uskutečnilo II. Národní setkání hudebních souborů seniorů. Do Prahy se sjely celkem 4 pěvecké sbory z České Republiky (dva se na poslední chvíli omluvily) a sborových koncertů se účastnily i dva sbory z Prahy, které se postupně představily na dopoledním a odpoledním koncertě. Celou akci uspořádala UČPS za podpory Ministerstva kultury a hlavního města Prahy. Nemalé poděkování patří také všem, kteří se na organizování akce spolupodíleli jako dobrovolníci.

Záštity nad II. Národním setkáním hudebních souborů seniorů převzali:

 • pan Jan Wolf, zastupitel, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch, zahraniční vztahy ZHMP
 • paní PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D., garantka celoživotního vzdělávání z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • pan Jan Lorman, zakladatel a ředitel Života 90

Soubory, které se II. Národního setkání hudebních souborů, účastnily:

 • Krnovský dámský sbor Legato (Krnov)
 • Mužský pěvecký sbor Beseda (Valašské Meziříčí)
 • Pěvecký sbor DVOŘÁK (Uherský Brod)
 • Pěvecký spolek Janáček (Frýdlant nad Ostravicí)
 • Pražský pěvecký sbor Smetana (Praha)
 • Seniorky Života 90 – Pěvecký sbor Květy Žákové

Dramaturgicky se podařilo, a to i díky ochotě sborů si mezi sebou vyjít vstříc v čase vystoupení jednotlivých sborů na koncertech, aby se na každém koncertě vystřídaly vždy ženský, mužský a smíšený sbor a zároveň vždy jeden sbor z Prahy. Na závěr koncertu se všechny sbory spojily ke zpěvu společných skladeb – lidové písně – Ach synku, synku, tříhlasého kánonu – M. Praetoria – Viva la musica a písně J. Ježka – Život je jen náhoda.

Z důvodu státního smutku, který na sobotu 12. října připadl, byl zrušen společný zpěv sborů na Slovanském ostrově a také společenské setkání po odpoledním koncertě, kde také přítomní uctili památku Karla Gotta krátkou vzpomínkou a chvílí ticha.

Dopoledním koncertem slovem provázela sbormistryně – paní Jana Jamborová a na odpoledním koncertě se moderátorského slova ujala pěvkyně – paní Renné Nachtiagallová. Na odpolední koncert přijela až z Brna paní profesorka Helena Halířová-Supová (1927), nestorka hlasové výchovy a brněnská pedagožka a zpěvačka, která na koncertě převzala nejvyšší sbormistrovské ocenění – Cenu Bedřicha Smetany za celoživotní práci s pěveckým sborem. Tato dáma si všechny přítomné získala svým neutuchajícím elánem a chutí do života a v neposlední řadě také láskou ke sborovému zpěvu, o čemž publikum přesvědčila svými slovy, když poděkovala za udělení Ceny Bedřicha Smetany.

V mezičase mezi koncerty se konal historicky (patrně) první odborný seminář, na kterém se sešli odborníci, kteří se profesně věnují seniorům a mají k nim i lidský, nejen profesní vztah.

 • Lucie Rybyšarová – Život 90
 • Lucie Valentová – UČPS + lektorka Akademie a umění kultury pro seniory
 • Zbyněk Roboch – tvůrce web stránky – https://www.seniorskesbory.cz/
 • Jiří Stárek – zakladatel Akademie umění a kultury pro seniory

Mgr. Roman Michálek, Ph.D. – předseda Unie českých pěveckých sborů se ujal průvodního slova na semináři a také se za UČPS účastnil závěrečné diskuze. Mezi přítomnými dále byli a do diskuze se zapojili – Mudr. Ludmila Nová, zástupkyně Krnovského dámského sboru Legato, zástupci Pražského pěveckého sboru Smetana. Mezi posluchači semináře dále byli zástupci z Pěveckého sboru Dvořák z Uherského Brodu a také z Pěveckého sboru Květy Žákové (Seniorky Života 90). Celý seminář probíhal spíše v komornějším rázu, ale o to více se toto ukázalo jako pozitivní fakt během diskuze, která kdyby nemusela skončit z časových důvodů, by patrně ještě chvíli pokračovala, neboť témat, otázek, myšlenek a inspirací pro další činnost a směřování bylo dost.

Pokud se vše podaří podle plánu – těšíme se na další setkání – tentokrát již při III. Národním setkání hudebních souborů seniorů, které by se mělo konat na začátku října 2020 opět v Praze Hlaholu a v jeho blízkosti – těšíme se s vámi na viděnou a slyšenou.

Mgr., Bc. Lucie Valentová

Plakát ke stažení

Fotografie