Seniorské sbory

Za posledních 100 let se život člověka a celé západní společnosti proměnil v mnoha směrech a oblastech. Výraznou změnou v lidském životě je mimo jiné skutečnost, že žijeme výrazně déle, než tomu bylo kdy doposud.

S prodlužující se délkou života souvisí i potřeba umět využít získaný čas nějak smysluplně a hodnotně.

Pojďme se proto potkávat při tak ušlechtilé činnosti jako je sborový zpěv.

Události

Plánované akce

Odkaz na přenosy

ON-LINE přenosy z III. Národního setkání hudebních souborů seniorů Přenosy můžete sledovat na odkazu: http://bit.ly/youtube-ceskesbory pátek 2. října 2020 - 18.00 hodin moderovaná diskuze k tématům spjatých (nejen) se seniorskými sbory, ale i s aktuálním děním kolem...

číst více

Pomozte nám vyplněním dotazníku

Pomozte nám zmapovat situaci seniorských sborů v ČR. Unie českých pěveckých sborů by ráda podpořila aktivity seniorských sborů a přispěla tak k jejich rozvoji. Rozhodli jsme se proto nejprve zmapovat současnou situaci prostřednictvím dotazníkového šetření. Pomozte...

číst více

Momentálně nejsou naplánovány žádné události