Seniorské sbory

Za posledních 100 let se život člověka a celé západní společnosti proměnil v mnoha směrech a oblastech. Výraznou změnou v lidském životě je mimo jiné skutečnost, že žijeme výrazně déle, než tomu bylo kdy doposud.

S prodlužující se délkou života souvisí i potřeba umět využít získaný čas nějak smysluplně a hodnotně.

Pojďme se proto potkávat při tak ušlechtilé činnosti jako je sborový zpěv.

Události

Plánované akce

Pomozte nám vyplněním dotazníku

Pomozte nám zmapovat situaci seniorských sborů v ČR. Unie českých pěveckých sborů by ráda podpořila aktivity seniorských sborů a přispěla tak k jejich rozvoji. Rozhodli jsme se proto nejprve zmapovat současnou situaci prostřednictvím dotazníkového šetření. Pomozte...

číst více

III. Národní setkání hudebních souborů seniorů – nově online

III. Národní setkání hudebních souborů seniorů je určeno pěveckým sborům a dalším hudebním tělesům, zejména zájmovým souborům seniorů a dalším souborům s významným počtem členů seniorského věku.

Zobrazit více »
Zdarma
Online, Online - odkaz bude dodán Česká republika
+ Google Mapa