Seniorské sbory

Za posledních 100 let se život člověka a celé západní společnosti proměnil v mnoha směrech a oblastech. Výraznou změnou v lidském životě je mimo jiné skutečnost, že žijeme výrazně déle, než tomu bylo kdy doposud.

S prodlužující se délkou života souvisí i potřeba umět využít získaný čas nějak smysluplně a hodnotně.

Pojďme se proto potkávat při tak ušlechtilé činnosti jako je sborový zpěv.

Aktuality

Plánované akce

Připravujeme III. Národní setkání hudebních souborů seniorů

Připravuje se III. Národní setkání hudebních souborů seniorů Po pečlivém zvážení situace kolem vývoje koronavirové pandemie se Unie českých pěveckých sborů rozhodla přidržet původního plánu a oslavit Mezinárodní den seniorů hudbou. Při rozhodování, zda tuto akci letos...

číst více

Pomozte nám vyplněním dotazníku

Pomozte nám zmapovat situaci seniorských sborů v ČR. Unie českých pěveckých sborů by ráda podpořila aktivity seniorských sborů a přispěla tak k jejich rozvoji. Rozhodli jsme se proto nejprve zmapovat současnou situaci prostřednictvím dotazníkového šetření. Pomozte...

číst více

III. Národní setkání hudebních souborů seniorů

III. Národní setkání hudebních souborů seniorů je určeno pěveckým sborům a dalším hudebním tělesům, zejména zájmovým souborům seniorů a dalším souborům s významným počtem členů seniorského věku.
Účast souborů na akci není zpoplatněna, účastníci si mohou požádat o příspěvek na cestovné.

Zobrazit více »
Praha – místo bude upřesněno, Praha
Praha, Praha Česká republika
+ Google Mapa